Sabtu, 17 Juni 2017

ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri seseorang.

Daftar Isi:
a.    Hukum Zakat Fitrah
b.    Keutamaan Zakat Fitrah
c.    Hikmah Zakat Fitrah
d.    Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah
e.    Yang Mewajibkan Zakat Fitrah
f.    Ukuran Zakat Fitrah
g.    Niat Zakat Fitrah
h.    Menyegerakan (Ta’jil) Zakat Fitrah
i.    Doa Zakat Fitrah
j.    Mustahiq (Orang yang Berhak Menerima) Zakat Fitrah
k.    Kisah Zakat Fitrah

a.    Hukum Zakat Fitrah
Hukum zakat fitrah adalah wajib, berdasarkan hadits:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ زَكاَةَ اْلفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلىَ اْلعَبْدِ وَاْلحُرِّ وَالذَّكَرِ وَاْلأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَاْلكَبِيْرِ مِنَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّىَ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ
Diriwayatkan dari Ibn Umar Ra. yang berkata: “Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah satu sha’ berupa tamar atau anggur kepada umat Islam, baik statusnya hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang yang sudah dewasa, dan memerintahkan agar dikeluarkan sebelum berangkat menjalankan shalat hari raya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun 2 H. Fungsi zakat fitrah adalah dapat menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada saat menjalankan ibadah puasa, sebagaimana halnya sujud sahwi yang dapat menambal kekurangan pada saat menjalankan shalat.
b.    Keutamaan Zakat Fitrah
       Sedangkan keutamaan zakat fitrah diantaranya adalah:
 1. Mensucikan diri dari beberapa dosa.
 2. Membebaskan diri dari neraka.
 3. Menyebabkan puasa yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Swt. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri mengatakan: “Zakat fitrah jika dinisbatkan terhadap puasa laksana sujud sahwi. Dalam artian kekurangan-kekurangan saat menjalankan puasa bisa ditutup dengan zakat fitrah dan shalat Tarawih. Sebab yang namanya amal kebaikan itu bisa menghapus amal keburukan.”
 4. Menyebabkan masuk surga.
 5. Memberikan kesentosaan saat keluar dari dalam kubur.
 6. Penyebab diterimanya amal kebaikan yang dilakukan selama satu tahun.
 7. Penyebab mendapatkan syafaatnya Baginda Nabi Muhammad Saw. di hari kiamat.
 8. Mempermudah saat melewati Shirathal Mustaqim hingga bagai kilat yang menyambar.
 9. Memberatkan timbangan amal kebaikan.
 10. Allah akan menghapus namanya di buku catatan orang yang celaka.

c.    Hikmah Zakat Fitrah
Usai umat Islam menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadhan dan melakukan amal kebajikan yang semuanya itu bertujuan mensucikan diri dari perbuatan haram. Lalu diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah agar pahalanya lebih besar dan amal tersebut lebih dapat memberikan manfaat pada diri sendiri dan orang lain.

Dengan menjalankan puasa di siang hari bulan Ramadhan umat Islam merasakan betapa getirnya rasa lapar dan dahaga sehingga memiliki rasa iba terhadab orang fakir dan  miskin. Sehingga dengan suka rela memberikan zakat kepada mereka dalam rangka syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kecukupan kepadanya.

Memberikan zakat kepada orang fakir dan miskin juga bisa mehilangkan rasa  sakitnya lapar dan dapat mengurangi status kefakiran dan kemiskinan. Sebab pada hari raya semua umat Islam berhias diri memakai busana yang bagus dan dalam keadaan kenyang. Nabi Saw. pernah barsabda:
أَغْنَوْهُمْ عَنِ اْلمَسْالَةِ فِيْ مِثْلِ هَذَا اْليَوْمِ
“Berilah kecukupan pada mereka agar tidak meminta-minta pada hari ini.”

d.    Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah
Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5 waktu:
 1. Waktu jawaz: dimulai awal bulan Ramadhan.
 2. Waktu wajib: saat terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri.
 3. Waktu fadhilah: sebelum berangkat untuk menjalankan shalat hari raya Idul Fitri.
 4. Waktu makruh: setelah shalat hari raya, kecuali ada udzur seperti menunggu saudara atau orang yang sangat membutuhkan.
 5. Waktu haram: setelah terbenamnya matahari pada hari raya idul Fitri.
e.    Yang Mewajibkan Zakat Fitrah
Hal-hal yang mewajibkan wajibnya zakat fitrah adalah:
 1. Beragama Islam. Bagi orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali atas nama kerabat dan hambanya yang beragama Islam yang wajib untuk dinafkahinya.
 2. Menemukan juz (bagian) akhirnya bulan Ramadhan dan juz awalnya bulan Syawal. Sehingga berkewajiban zakat bagi orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, namun tidak wajib zakat bagi anak yang lahir setelah terbenamnya matahari.
 3. Mempunyai kelebihan harta, baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, untuk dirinya ataupun keluarga yang menjadi beban tanggungannya.

f.    Ukuran Zakat Fitrah
Ukuran zakat fitrah menurut Imam an-Nawawi, ulama kalangan Syafi’iyyah, adalah 1 sha’ = 4 mud = 2,7 kg. Berupa makanan pokok orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang diatasnamakan.

g.    Niat Zakat Fitrah
Niat zakat fitrah adalah sebagai berikut:
 • Untuk diri sendiri:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْر أَدَاءً عَنْ نَفْسِىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى .
 • Untuk suami:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ زَوْجِى فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk istri:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ زوجتي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk anak laki-laki:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ إِبْنِىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk anak  perempuan:
 نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ إِبْنِتىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk bapak:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ أَبِىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى .
 • Untuk ibu:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ أَميْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk adik laki-laki:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ أَخِىْ الصَّغِيْرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk adik  perempuan:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ أَخِتىْ الصَّغِيْرةِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 • Untuk kakak laki-laki:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ اخي الكبيرفَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.
 • Untuk kakak perempuan:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ أَدَاءً عَنْ أُخْتِىْ اْلكَبِيْرَةِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

h.    Menyegerakan (Ta’jil) Zakat Fitrah
Ta’jil zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajibnya untuk dikeluarkan, yaitu pada saat terebenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri. Cara untuk menta’jil zakat fitrah adalah bisa dimulai awal bulan Ramadhan sampai malam hari raya Idul Fitri. Hukum ta’jil seperti ini adalah boleh, sedangkan yang tidak perbolehkan adalah menta’jil zakat sebelum bulan Ramadhan tiba. Niat ta’jil zakat fitrah:
1)    Untuk diri sendiri:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْر تَعْجِيْلاً عَنْ نَفْسِىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى .
2)    Untuk suami/istri:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ تَعْجِيْلاًعَنْ زَوْجِى/زَوْجَتِىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.
3)    Untuk anak laki-laki/perempuan:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْر تَعْجِيْلاًعَنْ إِبْنِىْ/ بِنتِىْ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.
4)    Untuk ayah/ibu:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ تَعْجِيْلاً عَنْ أَبِىْ / أُمِّى فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى .
5)    Untuk adik/kakak laki-laki:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ تَعْجِيْلاً عَنْ أَخِىْ الصَّغِيْرِ/ اْلكَبِيْرِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.
6)    Untuk adik/kakak perempuan:
نَوَيْتُ اَنْ أُخْرِجَ زَكاَةَ اْلفِطْرِ تَعْجِيْلاً عَنْ أُخْتِىْ الصَّغِيْرَةِ/ اْلكَبِيْرَةِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى.

i.    Doa Zakat Fitrah
Doa-doa zakat fitrah adalah sebagai berikut:
1.    Doa orang yang mengeluarkan zakat fitrah:
اَللَّهُمَّ رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ
2.    Doa penerima zakat fitrah:
أَجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
Doa versi lain:
طَهَّرَاللهُ قَلْبَكَ فِيْ قُلُوْبِ اْلأَبْرَارِ وَزَكىَّ عَمَلَكَ فِيْ عَمَلِ اْلأَخْيَارِ وَصَلىَّ عَلَى رُوْحِكَ فِيْ أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ
Bagi penerima zakat sebaiknya membalas terhadap orang yang memberinya zakat minimal mendoakannya. Hal ini sesuai sabda Baginda Nabi Saw.:
مَنْ أَسْدَى إِلَيْكَ مَعْرُوْفًا  فَكاَفِؤُهُ فَإِنْ لمَ ْتَقْدِرُوْا عَلَى مُكاَفاَتِهِ فاَدْعُوْا لَهُ
“Jika kamu mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balaslah dengan kebaikan pula. Apabila tidak mampu membalasnya, maka balaslah dengan doa.”
Menyikapi hukumnya mendoakan kepada orang yang memberikan zakat yang dilakukan oleh penerima zakat, baik dia sebagai panitia zakat yang bertugas menariknya atau  mustahik zakat yang menerima langsung dari pemiliknya, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi’iyyah bagi penerima zakat sebaiknya mendoakan, dan hukum mendoakannya tidak wajib tetapi sunnah saja.
Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, berlandasan dzahirnya ayat:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
“Ambillah sedekah wajib dari harta mereka sebagai pembersih dan pensuci mereka. Dan doakanlah mereka sesungguhnya doa kamu bagi mereka sebagai penenang hati. Dan sesungguhnya Allah itu  Mahamendengar dan Mahamengetahuai.” (QS. at-Taubah ayat 103).

j.    Mustahiq (Orang yang Berhak Menerima) Zakat Fitrah
Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah telah diterangkan dalam ayat:
إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِواَلْمَسَاكِيْنَ وَاْلعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَاْلمُؤَلِّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغاَرِمِيْنَ وَفِي سِبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
“Sesungguhnya zakat itu menjadi haknya orang-orang fakir, miskin, amil (pekerja) zakat, muallaf, hamba sahaya, penghutang, pejuang di jalan Allah dan orang yang sedang bepergian.” (QS. at-Taubah ayat 60).
Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat biasa kita kenal dengan 8 ashnaf, atau 8 golongan:
 1. Orang fakir: adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhanya sebatas umur umumnya manusia (sekitar 60 tahun). Disyaratkan harta dan penghasilannya harus halal, dengan artian jika harta tersebut tidak halal seperti harta hasil curian, pungutan liar maka hukumnya sama dengan tidak memiliki harta. Dan disyaratkan pula penghasilannya harus layak dengannya, berarti bagi saudagar yang kaya raya namun kerjanya tidak layak baginya seperti seorang bupati yang pekerjaannya sebagai tukang kebun, maka hukumnya sama halnya orang yang tidak punya penghasilan.
 2. Orang miskin: adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang belum bisa mencukupi kebutuhannya, seperti memiliki penghasilan setiap hari sebanyak Rp.15.000 padahal untuk mencukupi kebutuhan perharinya membutuhkan Rp.20.000.
 3. Amil: adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) sebagai pekerja untuk mengambil zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Yang termasuk kategori ‘amil adalah:  •) Sa’in: orang yang tugasnya menarik zakat dari tangannya pembayar zakat.      •) Katib: orang yang tugasnya sebagai juru tulis hal-hal yang berkaitan dengan bagian-bagian zakat.  •) Qasim: orang yang tugasnya membagikan zakat kepada yang berhak.  •) Hasyir: orang yang tugasnya mendata orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.
 4. Muallaf.  ---- Muallaf ada 4 macam, yaitu: •) Orang yang baru masuk Islam yang keyakinannya masih lemah, dan ini biasa disebut dengan “Muallafatul Muslimin”. Orang ini berhak diberi zakat agar imannya bertambah kuat.   •) Orang yang baru masuk Islam yang keyakinannya sudah kuat dan memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakatnya. Orang ini berhak diberi zakat agar dapat menarik orang lain masuk Islam.  •) Orang yang memberi perlindungan kepada kaum muslimin dari kejelekannya orang-orang kafir.  •) Orang yang memberikan perlidungan kepada kaum muslimin dari kejelekannya orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
 5. Hamba sahaya: adalah hamba (budak) yang telah mengadakan akad transaksi kitabah (perjanjian tertulis) dengan tuannya. Budak ini diberi zakat sebatas yang dapat membantu untuk melunasi cicilan kitabahnya agar segera merdeka.
 6. Gharim: adalah orang yang punya hutang. Gharim ada 3 macam, yaitu:  •) Orang yang berhutang dengan tujuan untuk meredakan fitnah pembunuhan yang belum jelas pelakunya yang sedang bergejolak di antara  dua golongan. Orang ini berhak diberi zakat selama hutang masih menjadi tanggungannya.  •) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau keluarganya untuk perkara yang mubah meskipun digunakan untuk maksiat, atau untuk maksiat namun digunakan untuk perkara yang mubah, atau digunakan maksiat tetapi orang ini memang sudah benar-benar bertaubat.   •) Orang yang berhutang karena menanggung hutangnya orang lain. Jika ia menanggung atas izin orang yang ditanggung maka ia berhak mendapatkan zakat apabila dia dan orang yang ditanggung sama-sama tidak mampu. Jika tanpa seizin orang yang ditanggung maka ia berhak mendapatkan zakat apabila ia termasuk orang yang tidak mampu sekalipun orang yang ditanggungnya termasuk orang yang mampu.
 7. Sabilillah: adalah para pejuang atau prajurit peperangan yang tidak mendapatkan gaji tetap, alias suka rela.
 8. Ibnus Sabil: adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negerinya zakat atau yang perjalanannya melewati negara zakat. Orang ini berhak mendapatkan zakat apabila sangat membutuhkan, dan perjalanannya tidak untuk maksiat.
Adapun orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat adalah orang yang kaya, baik tercukupi oleh hartanya atau penghasilannya, Bani Hasyim, Bani Muthallib dan orang kafir. Zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada orang yang ditanggung nafkahnya yang berstatus orang faqir atau miskin, melainkan boleh diberikan kepadanya dengan status yang lain seperti sebagai mujahid, orang yang memiliki hutang, dll.

k.    Kisah Zakat Fitrah
Suatu ketika Nabi Musa As. berjalan-jalan. Di tengah perjalanan beliau bertemu seorang laki-laki yang rajin menjalankan shalat dengan penuh khusyu’ dan khidmah. Nabi Musa As. sampai takjub dan heran. Timbul dalam benaknya sebuah pertanyaan, yang akhirnya beliau utarakan kepada Allah Swt.: “Wahai Tuhanku, apa gerangan yang membuat shalatnya orang ini bisa khusyu’ dan khidmat sedemikian rupa?”
Allah Swt. pun berfirman: “Andaikata dia menjalankan shalat sehari semalam sampai seribu rakaat dan memerdekakan hamba sahaya sebanyak seribu hamba dan menshalati janazah sebanyak seribu janazah dan menjalankan haji sampai seribu haji dan ikut berperang untuk menegakkan agamaKu sampai seribu peperangan, maka semuanya itu tidak berarti baginya sampai dia mau mengeluarkan zakat.”
(Referensi: Asy-Syarqawi, I’anat ath-Thalibin, Tanwir al-Qulub, Bujairami ‘ala al-Khathib, Hasyiyat al-Jamal, Nihayat az-Zain, al-Munasabah li as-Sayyid Muhammad al-Maliki, al-Adzkar an-Nawawi, Kitab Primbon Syaikh Sholeh Darat dan Durrat an-Nashihin).

Jumat, 16 Juni 2017

Cara Membuat Tulisan Tebal, Miring, Terbalik, Berwarna, Dicoret Pada WhatsApp (WA) - Sobat pengguna layanan chatting WhatsApp? Sudah tau kalau di WhatsApp ada fitur untuk menulis tulisan tebal, miring, terbalik sampai dengan tulisan warna di WhatsApp? Kalau belum, maka sangatlah tepat ketika  Sobat membaca artikel kali ini, karena pada kesempatan kali ini Gadget Update akan memberikan tips mengenai cara membuat tulisan tebal, cara membuat tulisan terbalik, cara membuat tulisan miring, cara membuat tulisan berwarna di WhatsApp dengan sangat mudah dan cepat. • Cara Membuat Tulisan Tebal di WhatsApp
Seperti halnya di Microsoft Word, WhatsApp juga menyediakan fitur untuk membuat tulisan dengan huruf tebal. Untuk cara membuat tulisan tebal di WhatsApp, Sobat hanya tinggal menambahkan tanda bintang kecil alias asterik (*) pada awalan serta akhiran tulisan. Contohnya ada pada gambar dibawah ini.
 
 • Cara Membuat Tulisan Miring di WhatsApp
Cara kedua adalah untuk membuat tulisan miring di WhatsApp. Supaya tulisan di WhatsApp Sobat bisa berbentuk miring, maka Sobat perlu menambahkan tanda baca underscore ( _ ) yang diletakkan pada awalan tulisan dan juga akhir tulisan. Untuk contoh lebih jelasnya, silahkan Sobat simak gambar dibawah ini.
Cara Membuat Tulisan Tebal, Miring, Terbalik, Berwarna di WhatsApp
 • Cara Membuat Tulisan Dicoret (Strike Through) di WhatsApp
Selanjutnya adalah mengenai cara membuat tulisan dicoret (tulisan dicoret) di WhatsApp. Seperti biasa, Sobat juga harus menambahkan karakter di bagian awal dan akhir tulisan. Karakter yang harus Sobat tambahkan untuk membuat tulisan dicoret di WhatsApp adalah tilde alias strip keriting (~). Untuk contoh lebih jelasnya, langsung saja Sobat ikuti ilustrasi dibawah ini.
 • Cara Membuat Tulisan Terbalik di WhatsApp
Untuk cara membuat tulisan terbalik di WhatsApp ini, cara yang harus Sobat lakukan sedikit berbeda karena tidak bisa langsung dilakukan pada WhatsApp. Melainkan, Sobat harus mengakses terlebih dahulu website pihak ketiga yang memang menyediakan fitur untuk membuat tulisan terbalik. Pertama, silahkan Sobat mengkses website Ceebydith. Silahkan Sobat masukkan tulisan yang ingin dibuat terbalik bentuknya pada kolom pertama. Nantinya, hasil tulisan dengan bentuk terbalik bakal tersaji pada kolom kedua. Langkah terakhir, Sobat tinggal copy-paste tulisan terbalik tersebut di WhatsApp. Selain untuk WhatsApp, cara membuat tulisan terbalik ini juga bisa diterapkan pada BBM, Facebook, Line dan berbagai layanan chatting lainnya.    

Cara Membuat Tulisan Tebal, Miring, Terbalik, Berwarna di WhatsApp

 • Cara Membuat Tulisan Berwarna di WhatsApp
Sama seperti cara membuat tulisan terbalik di WhatsApp, cara membuat tulisan berwarna di WhatsApp ini juga mengharuskan Sobat menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau lebih tepatnya aplikasi. Untuk aplikasi tersebut, Sobat bisa mengandalkan aplikasi bernama WhatsApp Plus Messenger yang tersedia di Play Store dan bisa didapatkan secara gratis.

Gak hanya bisa membuat huruf warna di WA, dengan aplikasi tersebut Sobat juga bisa membuat tulisan unik di WhatsApp dengan menambahkan warna background, ganti font di WhatsApp, maupun menambahkan berbagai emoticon yang punya bentuk lucu-lucu. 

 • Cara Mengganti Font di WhatsApp
Sobat sudah bosan dengan jenis huruf WhatsApp yang gitu-gitu saja? Cobalah sesekali Sobat ganti huruf di WhatsApp supaya tampilannya lebih fresh. Untuk cara mengganti bentuk tulisan di WA, Sobat cuma perlu menambahkan karakter kutip satu (`) sebanyak tiga buah pada awal tulisan serta akhir tulisan. Nantinya, jenis font di WA akan berganti menjadi jenis font FixedSys. Untuk contoh lebih jelasnya, langsung aja Sobat lihat gambar di bawah ini.
Cara Membuat Tulisan Tebal, Miring, Terbalik, Berwarna di WhatsApp
 Demikian Tulisan ini. Semoga bermanfaat.

Jumat, 30 September 2016

Cara Membuka Komputer yang diberi Password 

::Cara Membuka Komputer yang diberi Password_Pada Windows 7, 8, dan 10 - Cara Menerobos Komputer Yang Di Password ::


Apakah kalian pernah lupa password kalian ? Saya sendiri belum pernah merasakannya, namun beberapa dari kalian pasti pernah lupa password Windows kalian sehingga kalian tidak bisa masuk ke Windows. Padahal didalam windows kalian terdapat data yang sangat penting. 
Nah, jangan khawatir, saya akan memberikan sedikit tutorial singkat bagaimana cara bypass Windows kalian yang lupa password di bawah ini:

1. Cara yang pertama yaitu dengan cara meremove Password Lewat Safemode

a. Hidupkan komputer anda
b. Tekan F8 terus menerus sampai muncul tampilan beberapa opsi
c. Pilih safemode
d. Masuk Administrator
e. Pilih Start, terus control panel, terus user accounts
f. Pilih accounts yang berpassword, pilih remove password
g. Selesai, restart komputer anda

2. Cara yang kedua yaitu Masuk Windows lewat Administrator

a. Hidupkan komputer anda
b. Saat windows bertanya password, tekan Ctrl + Alt + Del bersamaan
c. Isi User Name dengan “Administrator” tanpa tanda kutip, dan Password dikosongkan saja, lalu tekan Enter. Beres deh… :)

Peringatan:

Cara ini tidak boleh digunakan untuk membuka password komputer orang lain tanpa izin pemiliknya.
Jika Administrator telah di password, maka anda tidak bisa menggunakan dua cara diatas.

Gimana Sob, Apa sudah paham?
Saya yakin sobat sudah faham dan saya yakin sobat sudah bisa mencoba, dan sekian Cara Membuka Komputer yang diberi Password (MI Al-Ikhlas) semoga tulisan ini bermanfaat.

Jumat, 29 April 2016

MiniLyrics 7.7.49 Terbaru 2016

MiniLyrics 7.7.49 Terbaru 2016 merupakan sebuah software yang membantu kita dalam menampilkan lirik dari sebuah lagu. Meskipun software pencari dan penampil lirik lagu ini berukuran kecil, tetapi kehebatan dari MiniLyrics 7.7.49 ini gak perlu diragukan. Sobat bisa dapat dengan mudah mendapatkan dan melihat lirik lagu dari daftar putar musik yang sobat inginkan. Tidak hanya support dengan lagu berbahasa inggris, MiniLyrics juga support lagu-lagu pop lokal Indonesia. Buat yang hobi nyanyi wajib punya MiniLyrics ini loh.

Panduan Instalasi :
 1. Lakukan proses instalasi minilyric sampai selesai.
 2. Tutup minilyric setelah proses instalasi selesai.
 3. Lakukan modifikasi file hosts ( Lokasi file : C:\Windows\System32\drivers\etc ) dengan menggunakan Notepad++
 4. Masukkan teks berikut ini pada baris paling bawah.
  74.208.224.110 minilyrics.com
  74.208.224.110 http://www.minilyrics.com
 5. Jalankan Pemutar Musik sobat. Biasanya secara otomatis minilyric akan secara mencari dan terintegrasi dengan media player yang berjalan.
 6. Pastikan koneksi internet hidup agar MiniLyrics dapat melakukan pencarian lirik dari lagu yang diputar.
 7. Enjoy and listen to the music!
Ayo download di sini

Kamis, 28 April 2016

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS)

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) terlengkap

Dalam pembelajaran di kelas kita sebagai guru harus membuat siswa merasa nyaman dan merasa senang terhadap materi yang sedang kita sampaikan. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan adalah dengan mode model pembelajaran think pair share. Kalau kita dalam mengajarnya tidak menggunakan variasi model pembelajaran maka siswa cenderung merasa bosan. Kita berfikirnya kalau seandainya kita sebagai siswa pasti kita akan merasakannya. Siswa akan merasa senang jika gurunya kreatif dalam mengajar. Oke …. Pada artikel ini saya akan membahas secara lengkap mengenai apa itu model pembelajaran think pair share  secara lengkap dan jelas.

Pada tahun 1985 di Universitas Maryland Frank Lyman dkk mengembangkan model pembelajaran think pair shareModel pembelajaran think pair share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut Frank Lyman sebagaimana dikutip oleh Arends (1997), think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk membentuk variasi suasana diskusi kelas. Beberapa keunggulan model ini adalah think pair share meningkatkan kemampuan siswa karena siswa mengingat dan menyampaikannya kepada siswa lain yang masih dalam kelompokya. Siswa saling menyampaikan idenya dalam menyelesaikan permasalahan bersama dengan teman kelompoknya.
Ada tiga tahapan dalam model pembelajaran think pair share, yaitu thinking, pairing, dan sharing.
# thingking/berpikir
Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Guru memberikan waktu beberapa menit kepada siswa untuk memikirkan jawabannya. Biasanya waktu 3 menit. Siswa berfikir mencari jawabannya secara mandiri.
# pairing/berpasangan
Guru memberikan perintah kepada siswa untuk membentuk kelompok dengan cara berpasangan dengan temannya. Siswa mendiskusikan pertanyaan yang sudah diberikan guru pada tahap pertama dengan teman pasangannya. Dalam diskusi tersebut terjadi penyatuan pendapat atas jawaban yang mereka pikirkan. Waktu dalam tahap ini kira-kira 5-7 menit.
# sharing/berbagi
Pada tahap ini guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Penyampaian hasil tugas bisa di depan kelas untuk menghemat waktu. Guru memanggil beberapa kelompok siswa untuk menyampakan hasil jawabannya.
Langkah-langkah dalam model pembelajaran think pair share  adalah:
class="MsoNormal" style="line-height: 200%; text-align: justify;"> # Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
#Guru memberikan appersepsi mengenai materi yang disampaikan
#Guru menyampaikan isi materi
#Guru memberikan pertanyaan kepada siswa kemudian siswa diberikan waktu untuk berpikir.
# Siswa berpikir untuk memperoleh jawaban (waktu kurang lebih 3 menit)
# Siswa diminta untuk berpasangan dengan temannya
#  Siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk memecahkan pertanyaan guru.
# Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas
# Guru memberikan kesimpulan dan meluruskan jawaban siswa dan menambah jawaban siswa.
Kelebihan model pembelajaran think pair share  adalah:
# siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran
# melatih siswa untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas
# interaksi siswa mudah terjadi dan saling aktif
# lebih cepat membentuk kelompoknya karena berpasangan
# timbul rasa percaya diri kepada siswa
# melatih siswa untuk berbicara di depan umum
Kekurangan model pembelajaran think pair share  adalah:
# banyak kelompok yang perlu diawasi guru
# ide yang dihasilkan siswa lebih sedikit karena hanya berpasangan
# bergantungnya siswa pada pasangannya
# kalau ada perselisihan yang tidak mau mengalah tidak ada penengahnya

Selamat mempraktekannya

Selasa, 26 April 2016

NRG (Nomor Registrasi Guru)

Nomor Registrasi Guru (NRG) Sertifikasi tahun 2015 telah keluar. Bagi yang memerlukan SK dan daftarannya dapat didownload :
1. SK Penetapan NRG bisa didownload di sini
2. Lampiran 1 Jawa Barat bisa didownload di sini
3. Lampiran 2 Jawa Barat bisa didownload di sini
4. Lampiran 3 Jawa Barat bisa didownload di sini

selamat bagi rekan-rekan yang mendapatkan NRG, tinggal tunggu pemberkasannya. semoga bermanfaat.

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) NON PNS KAB GARUT

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Non PNS ada perubahan atau revisi yang dapat didownload di SINI

Latar Belakang Penilaian Kinerja Guru
Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, guru merupakan elemen paling penting. Mengapa? Semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari kurikulum pendidikan, biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta hal lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan akan menjadi tidak berarti jika interaksi guru dan peserta didik tidak berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, interaksi yang baik antara guru dan peserta didik ini merupakan esensi dari sebuah pembelajaran.
Tugas dan peran guru dalam mentranformasikan segala input pendidikan sangatlah vital. Bahkan, saking vitalnya tugas dan peran guru ini membuat banyak kalangan, terutama pakar pendidikan yang menilai bahwa perubahan kualitas pendidikan hanya akan tercapai jika kualitas gurunya ditingkatkan. Namun sayang, saat ini masih sangat sulit untuk mengetahui realita tentang seberapa berkualitasnya seorang guru.
Jangankan mengetahui kualitas seorang guru secara pasti, untuk mendapatkan data real terkait performa guru di hadapan peserta didik pun tidaklah mudah. Bahkan, seorang kepala sekolah dan pengawas yang notebene kerap melakukan penilaian tidak pernah mendapatkan hasil yang akurat. Ini terjadi karena dalam kultur budaya Indonesia, kinerja guru ini masih sangat tertutup.
Contoh kasus, ketika seorang kepala sekolah atau pengawas hendak melakukan penilaian terhadap seorang guru, biasanya guru tersebut akan menampilkan performa terbaiknya di hadapan peserta didik. Semua persiapan terkait instrumen dan pelaksanaan pembelajaran akan dipersiapkan dengan maksimal. Selesai pengawasan, mungkin guru tersebut akan kembali memperlihatkan performa yang biasa-biasa saja. Bahkan, tak jarang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan tanpa persiapan dan antusiasme yang maksimal.
Melihat dari latar belakang yang sudah diuraikan tadi, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa PKG merupakan sebuah hal yang benar-benar harus diperhatikan dengan serius. Bahkan, bisa dibilang PKG ini sudah menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda oleh kepala sekolah atau pengawas pendidikan. Penilaian ini merupakan salah satu kompetensi yang benar-benar harus dikuasai pengawas pendidikan, khususnya sekolah, karena PKG merupakan bagian dari kompetensi evaluasi pendidikan. Lalu, apa saja yang harus dikuasai pengawas agar bisa melakukan PKG?
Seorang pengawas tentunya tidak boleh gegabah dalam memberikan PKG ini. Terdapat beberapa kemampuan yang harus dikuasai pengawas agar dapat memberikan PKG dengan tepat. Adapun kemampuan tersebut meliputi hal-hal berikut.
 1. Memahami lingkup variable yang akan dinilai, terutama terkait penguasaan kompetensi professional guru.
 2. Mempunyai susunan instrumen atau standar penilaian guru.
 3. Memiliki data akurat beserta hasil analisisnya terkait performa guru dalam proses pembelajaran.
 4. Membuat penilaian akhir atau sebuah simpulan tentang kinerja guru yang diawasinya.
Sebagian kalangan ada yang menganggap PKG ini merupakan sebuah bentuk sangsi terhadap kemampuan guru, terutama yang sudah memiliki sertifikat profesi. Padahal, anggapan tersebut tidaklah benar. PKG dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan kompetensi guru dan mengembangkan kinerja keprofesiannya. Selain itu, hasil dari PKG ini pun diperlukan untuk kenaikan pangkat dan golongan guru yang bersangkutan.
Dengan demikian, guru tidak perlu khawatir apalagi takut dengan adanya pemberlakukan sistem PKG ini. Toh, pengawasan terhadap kinerja guru bukanlah hal yang asing mengingat hal ini sudah sering dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sekalipun hasil penilaian yang didapat masih kurang, para guru tidak lantas akan dikeluarkan dari sekolah. Guru-guru yang ternyata mendapat hasil penilaian kurang, justru akan diikutsertakan diklat atau pelatihan guna mengembangkan kemampuannya.

Senin, 31 Desember 2012

cara aktivasi windows 8


cara aktivasi windows 8 pro build 9200  menurut sutisna:

Pertama, instal dulu windows 8 pada pc/laptop anda lalu masukan key retaill win 8 pro,:XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH.
Kedua, sesudah selesai instalasi w 8 lalu lakukan kegiatan berikut:
1.Klik kanan di START, pilih Command Prompt (ADMIN). pastikan semua program antivirus non aktif, sept: windows defender, dll.
2.Ketik slmgr.vbs -ipk NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4, lalu enter.
3.Ketik lagi slmgr.vbs -skms kms.dant.net.ru, enter.
4.ketik lagi slmgr.vbs -ato lalu enter